Thứ 3 Tuần XXVII TN Năm A Ngày 6/10/2020 – Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa
PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42
“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.
Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.
Đó là lời Chúa.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

4 thoughts on “Thứ 3 Tuần XXVII TN Năm A Ngày 6/10/2020 – Bài Giảng Lòng Thương Xót Chúa”

  1. Lạy chúa Giê-su!con là con cái của chúa,xin chúa thương xót con gia đình con,xin chúa cứu con thoát khỏi kiếp nạn này và ban cho chúng con được bình an, con xin tạ ơn chúa và mẹ Maria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *