Xin chào các chi em thân yêu!!! chụt chụt ^^

Nu đã quay trở lại thử thách với ngày thứ 11 đây.

Cùng đổ mồ hôi trong ngày thứ 11 với Nu nào!!!!

Không ít, không nhiều, chỉ 4 bài tập. 2 bài tập đơn lặp lại 50 lần, và hai bài tập kép lặp lại 50 lần.

x50 Glute bridges (50 lần)
x50 Donkey Kickbacks on left leg (50 lần chân trái)
x50 Donkey Kickbacks on right leg (50 lần chân phải)
x50 Sumo Squats (50 lần)
x50 Single Leg Glute Bridges on left leg (50 lần chân trái)
x50 Single Leg Glute Bridges on right leg (50 lần chân phải)

Chắc chắn đâu sẽ vào đó, rùi Nu và bạn sẽ có mông to. Hihi..

Link challenge gốc:

☆My Instagram links☆

☆My Facebook links☆

☆Help Subtitle this video☆

☆Music by☆
Track: Unknown Brain – Perfect 10 (feat. Heather Sommer) [NCS Lyric Video]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:

#conuongsofia #conuongsofiachallenge #bubblebutt #conuong #sofiii #conuongsofiabuttchallenge #bubblebooty #hipdips #workouts #fitness

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *