Chèn và hiệu chỉnh số trang, thêm tiêu đề lặp lại ở đầu và cuối mỗi trang trong word

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

One thought on “Thủ thuật Word nâng cao #7 Chèn số trang tự động, tiêu đề đầu và cuối trang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *