Theo chân đội ngũ ETC Native phỏng vấn tiếng Anh của các bạn sinh viên đại học Thái Nguyên để hiểu hơn về hiện trạng này.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

2 thoughts on “Thực trạng tiếng Anh của sinh viên Thái Nguyên”

  1. This program is great. Someday let's do it in Tnut, the English of Tnut is the best(chương trình này hay đấy.khi nào đó hãy thực hiện tại tnut,tiếng anh của tnut là besttttt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *