#học_tiếng_anh_online, #Tiếng_anh_cho_học_sinh_lớp_2
#Thành_Trịnh
#Tiếng_anh_lớp_2 – Luyện nghe, nói từ mới bài 3: Jobs

Luyện từ mới: Doctor, farmer, fireman, pilot, driver
Bài 2: Day of the week:
Bài 3: Personalities

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

24 thoughts on “Tiếng anh lớp 2 – Luyện nghe, nói từ mới bài 4”

  1. leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

  2. 1🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐏🐑🐐🐦🐥🐤🐣🐭🐹🐢🐇🐇🐰🐓🐔🐏🐱🐱🐈🐢🐇🐰🐥🐢🐩🐈🐱🐓🐷🐽🐸🐆🐸🐃🐽🐄🐮🐮🐗🐗🦁🐯🐆🐵🐵🐒🐒🐨🐘🐧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *