Video giúp học sinh học bài 2 dễ dàng, dễ theo dõi. Với một số lời dịch dễ hiểu. Video chậm hơn so với đĩa CD giúp học sinh vừa nghe vừa kiểm soát bài học khoa học…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “Tiếng Anh lớp 3-Bài học 2-Trang 8,9 (UNIT 1-LESSON 2) Sách giáo khoa Bộ Giáo dục”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *