Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

18 thoughts on “Tiếng việt 5: Tuần 25: Phong cảnh đền Hùng và phần chính tả.”

  1. 🌬️🌡️🌡️🌬️🙈🌜😠🙈🙈🌝🌬️🌜🌜🌜🌛🌛🌝😴🌛🌷🌷🌜🌜🌝🌝🌝🌝🤒😈😈👄🤒🤒👄🤒😈🤒😑😑😑😪🤒👄🧠👄😑😪😖😖😪🌞🧠

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *