Trong chương trình này, Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương trình bày Tin Cập Nhật về Quy Định Chính Thức về Gánh Nặng của Xã Hội.

Luật Sư Di Trú Darren Nguyễn Ngọc Chương với hơn 24 năm kinh nghiệm là một Luật Sư người Mỹ gốc Việt đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California đã được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California chuẩn thuận và công nhận là luật sư chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ tức là Certified Legal Specialist in Immigration and Nationality Law.

Nguyen & Luu, LLP
1120 Roosevelt
Irvine, CA 92620
(949) 878-9888, luật bảo hiểm y tế mới.

Xem thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://maturegamerpodcast.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *