1. Hệ thống những cơ sở pháp lý, những cơ chế chính sách hiện hành có liên quan đang điều chỉnh hoạt động bảo tồn, nuôi trồng, chăm sóc, kinh doanh hoa lan.

2. Đánh giá thực trạng, tiềm năng, triển vọng và xu hướng phát triển của ngành hoa lan với mục tiêu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.

3. Sự cần thiết phải bảo tồn và phát triển nguồn Gene hoa lan bản địa quý hiếm của Việt Nam thông qua việc: Giải mã nguồn Gene và đăng ký bản quyền thực vật Quốc tế; Nhân giống và đưa trở lại môi trường rừng tự nhiên những dòng phong lan bản địa quý hiếm; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn Gene hoa lan bản địa quý hiếm…

4. Ứng dụng công nghệ trong quản lý và truy xuất nguồn gốc xuất xứ các loại hoa lan bản địa quý hiếm để minh bạch hóa thông tin, hình thành ngân hàng dữ liệu có liên quan trong quá trình bảo tồn, nuôi trồng, chăm sóc, kinh doanh…

5. Cảnh báo và lên án mạnh mẽ những thủ đoạn lừa đảo, hoạt động bảo tồn, nuôi trồng, chăm sóc, kinh doanh hoa lan vi phạm pháp luật, những hành vi gây tổ hại đến cộng đồng và ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển lành mạnh và bền vững của ngành hoa lan.

6. Đánh giá một số hoạt động thiện nguyện, hoạt động công ích và những đóng góp tích cực đối với xã hội của cộng đồng những người yêu hoa lan trong thời gian vừa qua. Đặc biệt trong công tác ủng hộ phòng chống COVID19.

7. Khuyến nghị tới cơ quan chức năng một số giải pháp, cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành hoa lan với tư cách một ngành hàng phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *