Nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa công nghệ của Viện Hàn lâm một cách hiệu quả và mạnh mẽ, góp phần gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo của đất nước đồng thời nâng cao nhận thức của các nhà khoa học về tài sản trí tuệ, vừa qua, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Nghiên cứu và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ”…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *