Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng máy tính tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng hoặc trên tập xác định. chúc các bạn thành công. nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ mình nhá
Tìm GTLN và GTNN của hàm số trên 1 đoạn:
Tìm GTLN và GTNN của hàm số chứa tham số m:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “Toán 12/ GTLN và GTNN của hàm số trên khoảng và trên tập xác định/ Thủ thuật CASIO”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *