#ĐềThiVàoLớp10

Câu I.
1) Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến
2) Rút gọng biểu thức
3) Tìm x thỏa mãn điều kiện cho trước
Câu II. Giải bài toán bằng các lập phương trình hoặc hệ phương trình
Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 6 giờ đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy riêng cho đến khi đầy bể thì vòi I cần nhiều thời gian hơn vòi II là 5 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy riêng bao lâu thì đầy bể?
Câu III.
1) Chứng minh một phương trình (chứa tham số) bậc hai có hai nghiệm phân biệt trái dấu
2) Tìm m để hai nghiệm của pt thỏa mãn điều kiện cho trước (ứng dụng hệ thức Vi – et)
Câu IV
Cho đường tròn tâm O bán kính R có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm M bất kỳ thuộc đoạn OA (M khác O, A). Tia DM cắt đường tròn (O) tại N.
1) Chứng minh bốn điểm O, M, N, C cùng thuộc một đường tròn.
2) Chứng minh rằng DM. DN = DO.DC = 2R2.
3) Đường tròn tâm M bán kính MC cắt AC, CB lần lượt tại E,F. Tính CE + CF theo R.
4) Nối B với N cắt OC tại P. Tìm vị trí của điểm M để đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu V. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
——————————————————————–
Fanpage:
Group:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *