#Góctạobởitiếptuyếnvàdây cung.
#CôTrândạyToán.
———-PHẦN A: ĐẠI SỐ———-
BÀI 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – TOÁN CHUYỂN ĐỘNG (CÔ TRÂN).

BÀI 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – BÀI TẬP TỔNG HỢP (CÔ TRÂN).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 1).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 2).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 3).

BÀI 4: XÂY DỰNG CÔNG THỨC NGHIỆM VÀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 5: ÔN 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3 – ĐỀ 1 (PHẦN 1)

BÀI 5: ÔN 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3 – ĐỀ 1 (PHẦN 2)

———-PHẦN B: HÌNH HỌC———-
BÀI 1: GÓC NỘI TIẾP, GÓC Ở TÂM CỰC DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 2: GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG CỰC DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 3: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG, BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN (CÔ TRÂN)

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

admin

One thought on “TOÁN 9 – HK2 – ĐẠI SỐ – BÀI 2: GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG (CÔ TRÂN)”

  1. Thầy cô Hiếu Học đang từng bước cải thiện chất lượng video và chất lượng giảng dạy, cảm ơn các em đã ủng hộ kênh!.Tất cả vì học sinh thân yêu!^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *