#Hệphươngtrìnhthamsốlớp9.
#Hệphươngtrìnhbậcnhấthaiẩnchứatham số.
#Hệphươngtrìnhthamsốlớp9.
#CôTrândạyToán.
———-PHẦN A: ĐẠI SỐ———-
BÀI 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – TOÁN CHUYỂN ĐỘNG (CÔ TRÂN).

BÀI 2: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH – BÀI TẬP TỔNG HỢP (CÔ TRÂN).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 1).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 2).

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ (PHẦN 3).

BÀI 4: XÂY DỰNG CÔNG THỨC NGHIỆM VÀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 5: ÔN 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3 – ĐỀ 1 (PHẦN 1)

BÀI 5: ÔN 1 TIẾT ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3 – ĐỀ 1 (PHẦN 2)

———-PHẦN B: HÌNH HỌC———-
BÀI 1: GÓC NỘI TIẾP, GÓC Ở TÂM CỰC DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 2: GÓC TẠO BỞI TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG CỰC DỄ HIỂU (CÔ TRÂN)

BÀI 3: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG, BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN (CÔ TRÂN)

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *