Toán học lớp 7 – Ôn tập chương 1 – Hình học lớp 7 Sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất . Từ đó…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

40 thoughts on “Toán học lớp 7 – Ôn tập chương 1 – Hình học lớp 7”

  1. <👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👌🏼👌🏼👌🏻👌🏼👌🏻🇻🇳>

  2. 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️✍✍✍✍✍✍✍👌👌🙏🙏🙏🙏🙏💚💚💚💚💚💚💚💚💚

  3. Thầy ơi thầy nhớ trl e nha!
    Khi phát biểu định lí là mình ghi kí hiệu hay là ghi chữ hả thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *