link bài học đây nhé các em

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

6 thoughts on “TOÁN LỚP 9.CHUYÊN ĐỀ TOÁN THỰC TẾ PHẦN PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH. Phần 1/ ÔN THI TUYỂN SINH 10”

  1. https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&q=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1pp6FN4E0jbEu2paySqT_VqzWuOTmm9txWldzDcEEIRc%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&redir_token=QUFFLUhqbFpvbTZQSDVvc3p5YmVYd0F2QnhwdmpQMFI2UXxBQ3Jtc0trc3pET3dOUWo0RDBGMXpOMVFBcXNoWUZQeXB0VjlFUUhyV25DOUtsNnNzZXY2VUNNUktyaWpFQzc5MFpHTjdBWXFoTXUzMkk4dXhMaUE1RWxGU0N0MkdtaHdULTBUcHV2WlRBZHlSeE1pcU5MT3BXNA%3D%3D. link bài học đây nhé các em

  2. Thưa cô ! Em xem lại bài 1 nếu giải theo cách 1 thi x= 2,128/y= 2,944. Con giải theo cách 2 thi X: 2,2 và y = 2,8 sau đó nhan lần lượt cho 1,02 và 1,01 thi ra 2,244 và 2,828 ca 2 kết quả nếu tổng thi đều bằng 5,072 . Nhưng theo c1 thi tổng dân số 2017 lại ít hơn tổng dân số 2016( 2,128<2,2) em nhờ cô xem giúp lại vì em con lấn cấn . Em cảm ơn cô ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *