Một số dạng toán nguyên hàm – PHẦN 2 | Bộ môn Toán Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh
Trong thời gian nghỉ dịch Covid – 19, Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh triển khai hoạt động ôn tập cho học sinh. Phòng Đào tạo kết hợp cùng giáo viên bộ môn tạo ra các sản phẩm để các em có thể ôn tập tại nhà. Đây là tài liệu dành riêng cho hệ Dự bị Đại học.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “[Toán] Một số dạng toán nguyên hàm – PHẦN 2 | Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *