Để bạn phát triển doanh nghiệp của mình, bạn muốn đi từ việc theo đuổi khách hàng, đến khách hàng đến với bạn. Điều quan trọng nhất trong tiếp thị và kinh doanh, là định vị bản thân như một vị khách được chào đón 👈. Trong suốt những năm qua, tôi đã học được tầm quan trọng của việc định vị bản thân như một người mà mọi người hy vọng được nghe từ đó. Điều này đưa bạn từ một cuộc gọi lạnh lùng không mời gọi đến một vị khách chào đón. Trong suốt nhiều năm, tôi đã có thể học cách sử dụng
tiếp thị để khiến mọi người gọi, thay vì đuổi theo họ. Nếu bạn có thể khiến mọi người trở nên quan tâm đến bạn, nó sẽ thay đổi mọi thứ. Sau đó bạn có thể khiến khách hàng đến với mình 💡. Tất cả các doanh nghiệp nên được kinh doanh đến. Bạn tiếp thị ra khỏi đó và khiến khách hàng đến với bạn. Bằng cách này, bạn sẽ nhắm mục tiêu đến những người muốn những gì bạn cung cấp và bạn có thể xem doanh nghiệp của mình phát triển. Nếu bạn muốn biết thêm.

Link Facebook:
Đăng Ký Kênh:
#infusionsoft
#keep
#marketingautomasion
#funnelbook
#marketingonline
#kinhdoanhonline
#xayhethong
#emailmarketing
#lamgiau
#doanhnghiep
#digitalmarketer

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *