TP. HCM sẽ xây dựng hệ thống quan trắc môi trường 500 tỷ đồng | VTV24 | quan ly tai nguyen va moi truong



TP. HCM sẽ xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động, hiện đại chuẩn Châu Âu, đầu tư gần 500 tỷ đồng để có thể cập nhật liên tục chỉ…, quan ly tai nguyen va moi truong.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

  • Leave Comments