TPHCM: 8,5% diện tích đất dành cho giao thông | FBNC TV Today Life 14/11/19 | công ty cổ phần vận tải hàng không miền namFBNC TV (Bản tin Today Life) – 0:43 Hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu giao thông của TPHCM. Theo nhận định của UBND TP.HCM, tình hình trật tự an toàn giao …, công ty cổ phần vận tải hàng không miền nam.

Xem thêm các bài viết Vận Tải: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

  • Leave Comments