Kính thông tri đến chư vị đạo hữu!
Những video bài giảng của ngài Giới Đức gần đây, lác đác vài nơi đã chỉnh sửa lại nội dung rồi đăng lên lại trang cá nhân của mình. Vì vậy, Ban biên tập xin chư vị tôn trọng ngài Giới Đức, tôn trọng Pháp; không nên cắt, xén. Trường hợp chia sẻ những video của trang Ngoạ Tùng Am, Ban biên tập rất hoan hỷ; nhưng xin trích dẫn nguồn ở bên dưới trang của mình.
Xin cảm ơn chư vị!
Ban biên tập.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

10 thoughts on “TRÀ ĐÀM HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG SỐ 25 | HT GIỚI ĐỨC | NGÀY 10/10/2020”

  1. Nammo – tassabhagavato Arahato – Samma sambuddhasa – 3L
    Sadhu ! Sadhu ! Sadhu ! Lành thay –
    Con xin thành kính đảnh lễ thầy cùng với tất cả quí sư và các cô tu nữ

  2. Hi. Namotassa . Cho mình hỏi . Thường là giờ nào live ? Vậy bạn để biết thức dậy sớm nè . Không gì cả mình chỉ nhìn thầy chút thôi . Hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *