TRADING ONLINE BÀI 3: SỬ DỤNG HỖ TRỢ (#support) – KHÁNG CỰ (#resistance) TRONG TRADING || DTC
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➡️ Bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin nào trên kênh cũng chỉ là lời khuyên chung vì mỗi cá nhân sẽ có mỗi phương pháp giao dịch khác nhau, vui lòng không giao dịch hoặc đầu tư chỉ dựa trên thông tin này.
➡️ Bạn phải nhận thức được rủi ro khi đầu tư vào thị trường & sẵn sàng chấp nhận chúng. Xin vui lòng không giao dịch bằng “TIỀN VAY” hoặc “TIỀN MÀ BẠN KHÔNG THỂ MẤT”.
➡️ Mọi lựa chọn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác cs trên kênh này đều được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành tư vấn đầu tư. Chúng tôi sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại tổn thất nào.
➡️ Xin nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hoặc phương pháp giao dịch nào không nhất thiết có thể chỉ ra kết quả trong tương lai.
Cảm ơn và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo ^^
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔥 FOLLOW/LIÊN HỆ CHÚNG MÌNH TẠI 🔥
📍TELEGRAM ĐỈNH ►
📍FACEBOOK CHẤT ►
📍INSTAGRAM ►
📍TWITTER ►
📍EMAIL ►
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
© Bản quyền thuộc về Daily Trading Channel
© Copyright by Daily Trading Channel ☞ Do not Reup
#Daily_Trading_Channel
#Trade_Coin_Thực_Chiến
#Trade_Forex_Thực_Chiến
#TradingViews
#day_trading
#swing_trade

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

One thought on “TRADING ONLINE BÀI 3: SỬ DỤNG HỖ TRỢ (#support) – KHÁNG CỰ (#resistance) TRONG TRADING || DTC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *