🎉🎉🎉 Xin chúc mừng các Pháp hữu đã hoàn tất việc học thuộc lòng trọn bộ Kinh Lăng Nghiêm:

💻 Các bạn tải KINH LĂNG NGHIÊM để thu âm tại đây:

📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 1:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 2:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 3:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 4:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 5:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 6:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 7:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 8:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 9:
📄 Kinh Lăng Nghiêm quyển 10:
📚 EBOOK lật trang Kinh Lăng Nghiêm:

Nếu các bạn không biết cách gửi clip có dung lượng lớn thì xem hướng dẫn ở đây nhé:

PHÁP BẢO GIEO DUYÊN — ĐỢT 1:
PHÁP BẢO GIEO DUYÊN — ĐỢT 2:
PHÁP BẢO GIEO DUYÊN — ĐỢT 3:
PHÁP BẢO GIEO DUYÊN — ĐỢT 4:
PHÁP BẢO GIEO DUYÊN — ĐỢT 5:

📚 Các bạn thuộc KINH LĂNG NGHIÊM:
📚 Các bạn thuộc CHÚ LĂNG NGHIÊM:
📚 CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM:
📚 Ấn Tống PHÁP BẢO GIEO DUYÊN:
📚 Playlist VÌ SAO TÔI TRƯỜNG CHAY:
📚 Phương pháp ĐOẠN TRỪ ÁI DỤC:
📚 Nhạc THIỀN nhạc THẦN CHÚ tĩnh tâm:
📚 Lạy/tụng/đọc KINH VẠN PHẬT:
📚 Tất cả tư liệu về Lăng Nghiêm:

📥 tải Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải trọn bộ GIẢNG GIẢI Kinh Lăng Nghiêm:
📥 tải tài liệu HỌC Chú Lăng Nghiêm:
📥 tải Kinh Vạn Phật:

🌎 Website:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *