Toà Giám mục- Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc diễn ra đại lễ phong chức Linh mục cho 50 thầy Phó tế (gồm 45 thầy Phó tế thuộc khoá I ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, 5 thầy Phó tế thuộc các dòng và Tu hội) do Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục chính Giáo Phận Xuân Lộc chủ sự.Đoàn Đồng Tế gồm quí Thầy Phó tế, quí bà cố, Linh mục đoàn, cùng với các Giám mục đi từ phía Nhà Mục vụ của TGM tiến về lễ đài. Đáng lưu ý, ngoài Đức cha chính Giáo Phận, còn có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ Tá Giáo Phận, Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc (ĐCV); Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo Phận Phát Diệm; Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Phó Giáo Phận Bùi Chu.
Với số lượng 50 Tân Linh mục, có thể nói đây là đại lễ truyền chức có nhiều Tân chức nhất trong lịch sử Giáo Phận Xuân Lộc.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giai-tri

admin

12 thoughts on “TRUYỀN CHỨC LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2013 – HD video”

  1. NHÌN CÁC ÔNG BÀ CỐ RẠNG NGỜI HẠNH PHÚC , TÔI THẤY NHỚ VÀ THƯƠNG CHO MẸ TÔI DÂNG CON CHO CHÚA VỚI HY VỌNG CON SẼ THEO CHÚA NHƯNG CUỐI CÙNG QUỶ DỮ LÔI CON ĐI

  2. Xin Chúa chúc lành cho Quý Tân LM
    con cũng được đi dự thánh lễ này củaTân LM Đặng Minh Chí

  3. Xem xong video con cảm thấy tự hào nơi các Cha quá! …
    Con thích nghe các Thầy hát bài "Kinh Cầu Các Thánh" … Rất tuyệt vời!
    Xin Chúa dẫn đường, chỉ lối cho các Ngài, để các Ngài vững chắc nơi con đường mà các Ngài sẽ đi và đang đi …

  4. Xin Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành tuôn đổ trên các tiến chức đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và vô vàn ơn lành hồn xác, cùng xin Mẹ Maria là Mẹ Hội Thánh và thánh cả Giuse chuyển cầu, ban ơn trợ giúp để các Tân Linh Mục có thể trở thành những Vị mục tử biết hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên như gương Thầy Chí Thánh của mình. Amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *