Nguồn: WGPSG – TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ
Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân – Tổng Đại diện TGP Sài Gòn chia sẻ về: Truyền Thông và Mục vụ Giáo xứ, trong ngày cử hành Thế giới Truyền Thông Xã hội lần thứ 53, đã được Tổng Giáo phận Sài Gòn và 5 Giáo phận: Mỹ Tho, Phú Cường, Bà Rịa, Phan Thiết và Xuân Lộc cùng nhau cử hành vào sáng thứ Bảy 01.06.2019 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

admin

2 thoughts on “TRUYỀN THÔNG VÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *