Ts. Hoàng Trung Dũng giám đốc đào tạo của Tổ chức đào tạo và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp HPM. Giảng viên cao cấp của HPM ➢ HPM, một tổ chức.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

2 thoughts on “Ts. Hoàng Trung Dũng – Phát triển năng lực quản trị Phần 02- Hpm.edu.vn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *