Từ ngày 31/3/2021 tới đây tất cả các ngân hàng phải ngưng phát hành thẻ từ chuyển sang phát hành thẻ chip. Các thẻ từ phát hành trước đó cũng sẽ được chuyển đổi sang thẻ chip. Vì sao phải chuyển đổi? Mời các bạn cùng xem video.
#the chip ATM
#doi the ATM
# thẻ chip ATM
# đổi thẻ từ sang thẻ chip ATM
# thẻ ATM

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

One thought on “Từ 31/3/2021 thẻ ATM sẽ được đổi từ thẻ từ sang thể chip”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *