khi đi chơi ở bờ hồ hãy tạo động lực để các bé nói chuyện với người nước ngoài.
Bố mẹ không biết tiếng anh cũng không có gì khó khăn cả , chúng ta hãy nói tiếng việt và các bé sẽ dịch để nói với người nước ngoài bằng tiếng anh., bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1 what’s your address.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *