Khi được đi chơi cuối tuần , các bạn thách đố nhau để đi nói chuyện với người nước ngoài với mục đích nâng cao khả năng nghe nói tiếng anh. Cũng là để kiểm tra xem cách tự học tiếng anh ở nhà có hiệu quả không., bài tập tiếng anh lớp 3 unit 2.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *