Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

2 thoughts on “[Tư vấn trực tuyến 2019] Số 03: Ngành Hệ thống thông tin quản lý”

  1. Hệ thông thông tin quản lý chuyên ngành quản lý doanh nghiệp có học nặng về phần mềm không ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *