Toán 9:
Một số dạng toán liên quan đến đồ thị hàm số y = ax2:
Tìm hệ số khi biết đồ thị đi qua 1 điểm cho trước
Tìm tung độ hoặc hoành độ của điểm thuộc đths
Xác định điểm thuộc hoặc không thuộc đths
Tìm tọa độ giao điểm của đths với đt y = ax

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *