TVC quảng cáo ngắn 21′ giới thiệu về Apple và các sản phẩm cua Apple như Iphone 4, Ipad và Macbook Pro.
TVC Introduce Apple Designer by Indochina Ads.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

One thought on “TVC quảng cáo giới thiệu Apple – Crearted by Indochina Ads”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *