#ỨNG_DỤNG_TÍCH_PHÂN. #TÍNH_THỂ_TÍCH_KHỐI_TRÒN_XOAY. #Thầy_ĐInh_Hiếu_Đức

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “Ứng dụng tích phân | Lý thuyết tính thể tích khối tròn xoay cần nhớ | Intergrals | Maths”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *