Ước nguyện trước khi đầu thai của con người là gì? – Tinh Hoa TV | tac dong cua con nguoi doi voi moi truongTrong 20-30 năm qua, nhiều công trình nghiên cứu sâu về sự luân hồi và đầu thai đã được thực hiện trong lĩnh vực Tây y. Kỹ thuật chủ yếu được dùng là hướng dẫn chủ thể bước vào trạng thái thôi miên, một trạng thái tương tự như tĩnh đạt được trong khi thiền định của Phật gia. Điều này làm cho chủ thể nhớ lại và trải qua lại những đời trước của mình và thậm chí những thế giới bên kia giữa các lần đầu thai. Những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cuộc đời của một con người thực sự là đã được an bài trước bởi những sinh mệnh cao cấp và rằng, trong một số trường hợp, người đó thậm chí đồng ý sống cuộc đời đó trước khi hóa thân.

Tinh Hoa TV mong muốn mang lại cho mọi người những thông tin, bài học và những điều quý giá của văn hóa nhân loại. Giúp đạo đức con người được khôi phục và cuộc sống con người trở nên nhẹ nhàng, ý nghĩa hơn. Từ đó, chúng ta có được một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

Wesbite: tinhhoa.net, tac dong cua con nguoi doi voi moi truong.

Xem thêm các bài viết Môi Trường: https://maturegamerpodcast.com/category/moi-truong

  1. minh tan Huynh December 4, 2019
  2. Trang Tiet Thu December 4, 2019
  3. Phong Thủy Phú Quang December 4, 2019
  4. Tinh Nguyen December 4, 2019
  5. Nhật Ký QNTV December 4, 2019
  6. Chú Lính Chì Của Cha Mẹ Đức Phật A Di Đà December 4, 2019
  7. Khoi, Huy Nguyen December 4, 2019
  8. Khoi, Huy Nguyen December 4, 2019
  9. Ut Nguyen December 4, 2019
  10. 007 007 December 4, 2019
  11. Đạt Đỗ December 4, 2019
  12. cafe nguyen December 4, 2019
  13. Eric Trần Thắng December 4, 2019
  14. Cục Bông Gòn December 4, 2019
  15. Người muôn mặt December 4, 2019
  16. Hiểu Sanh Bách December 4, 2019
  17. Cường An December 4, 2019
  18. Góc Yêu Thích December 4, 2019
  19. tuyển mạnh December 4, 2019
  20. An Xà Cân December 4, 2019
  21. Tôi Yêu Việt Nam December 4, 2019
  22. Bán dẫn DIY December 4, 2019
  23. TyranRex Cucgack December 4, 2019
  24. Mr. Hero December 4, 2019
  25. soulkeeper261 December 4, 2019
  26. YellowBee December 4, 2019
  27. 况情 December 4, 2019
  28. HÙNG Đồng Thắng December 4, 2019
  29. C Tran December 4, 2019
  30. Quốc Chung December 4, 2019
  31. Vìn Success December 4, 2019
  32. Hanh Nguyễn Viet December 4, 2019
  33. Đình Dũng Vũ December 4, 2019
  34. Tuan Pham December 4, 2019
  35. Le Michael December 4, 2019

  Leave Comments