Chở máy xúc,máy đào,xe lu,xe ủi,si lô,bồn ống, máy biến áp,máy cẩu. Chở máy công trình,nồi hơi,rô bốt,dầm cấu thép, xe san gạt,xe xúc lật. Chở…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *