Các em sẽ nhận bài tập từ GVCN của lớp mình (qua zalo GVCN hoặc group lớp). Chú ý hoàn tất bài tập và nộp đúng thời gian quy định
1. Bài tập củng cố hạn chót là 17h30 ngày 20/04/2020
2. Bài luyện tập hạn chót là 15h30 ngày 21/04/2020

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *