KÊNH HỔ TRỢ HỌC THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH TRÊN PHẤN MỀM CIMATRON
– Vẽ căn bản 2D.
– Vẽ căn bản 3D.
– Vẽ sản phẩm.
– Thiết kế khuôn.
– Lập trình nc căn bản.
– Lập trình nc nân cao.
– Tương tác trao đổi về các vấn đề liên quan.

CHANNEL SUPPORTING DESIGN AND PROGRAMMING ON CIMATRON SOFTWARE
– Basic 2D drawing.
– Basic 3D drawing.
– Drawing products.
– Mould Design.
– Basic nc programming.
– Advanced programmers
– Interacting exchanges on related issues.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

3 thoughts on “Vẽ 2D cơ bản – bài 3 (Basic 2d rendering – lesson 3)”

  1. hình anh vẽ chưa chuẩn với đề bài thì phải, ở cái khúc đường tròn tiếp tuyến qua 3 đường (chỗ góc 37 độ)

  2. Hey. There is a build error. In the sketch, the angle is 37 degrees to the center of the groove, and you made 37 degrees to the outer tangent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *