Mình vẽ từ ngày 24 tháng 5, và ngày 25 tháng 5 là sinh nhật mình.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

7 thoughts on “Vẽ chân dung với Ibispaint X”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *