– Trạng thái, tính chất, ứng dụng của Si.
– Silicđioxit: trạng thái, tính chất, ứng dụng.
– Công nghiệp Silicat: SX đồ gốm, xi măng, thủy tinh.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “VIDEO- HOA 8- BAI 15: SILIC- CN SILICAT- GV Nguyễn Thị Kim Huế- THCS HHT Lào Cai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *