Bài nghe tiếng Anh lớp 10 Unit 12: Music – Âm nhạc hướng dẫn các bạn nghe hội thoại và làm cái bài tập liên quan đến chủ đề bài nghe về một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Cùng học ngay thôi nào!

Xem chi tiết bài nghe tại:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

One thought on “Video học tiếng anh – Bài nghe tiếng Anh lớp 10 Unit 12: Music”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *