ntech, vkool, 3m, …
nhiều thương hiệu phim dán nhưng xét chung lại có 4 nhóm công nghệ chính + 1 nhóm thứ 5 là fake 😆

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/cong-nghe

admin

One thought on “Vinfast Fadil : trong 5 nhóm công nghệ phim dán – lựa chọn nào cho chiếc ô tô bình dân”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *