Thầy Thích Thiện Trang chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 46 – ngày 11/7/2020
Xem toàn bộ danh sách ở đây:

#ThichThienTrang
#KinhVoLuongTho
#ThienTrangVanTrang

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/phim

admin

4 thoughts on “VLT027- Tạm Chia Sẻ Kinh Vô Lượng Thọ – Phẩm 46: Cần Tu Kiên Trì – Thích Thiện Trang”

 1. A Di Đà Phật _()_ Chúng con thành kính tri ân Thầy.
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đồng sanh về Tịnh Độ
  _()_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *