(Truyền hình VTC14) – Nghị định 86/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô mặc dù mới được ban hành và có hiệu lực, song đã phát sinh nhiều bất cập, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp vận tải.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/van-tai

admin

5 thoughts on “VTC14_Bất hợp lý trong quy định kinh doanh vận tải đường bộ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *