▬▬ Họa cụ sử dụng ▬▬

Sổ vẽ KLONG Artwork 300 GSM
Cọ Mauihui
Màu Shinhan

▬▬ Người thực hiện ▬▬
Yu (Lục Khiết) & KLONG

▬▬ Đăng ký theo dõi ▬▬
Facebook:
Instagram:

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

6 thoughts on “[Watercolor Tutorial] Hướng Dẫn Vẽ Hoa Sao Bằng Màu Nước”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *