Hi mọi người. Đây là video Clo trải nghiệm màu mới, màu Holbein. Mọi điều Clo nói trong video đều là trải nghiệm cá nhân, suy nghĩ cá nhân mong sẽ một…

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/nong-nghiep

admin

41 thoughts on “[Watercolor tutorial] Vẽ Galaxy | Tranh Galaxy bằng màu Holbein | Milky Way | Clovery Art”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *