Bài toán xác định nhanh toạ độ đỉnh và phương trình trục đối xứng của Parabol là một bài toán cơ bản trong chương trình Đại số lớp 10. Trong video này, BITEX EDU sẽ trình bày cách sử dụng máy tính Casio fx- 580VNX để giải quyết bài toán trên thông qua 2 ví dụ minh họa.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/giao-duc

admin

One thought on “XÁC ĐỊNH NHANH TOẠ ĐỘ ĐỈNH, PHƯƠNG TRÌNH TRỤC ĐỐI XỨNG PARABOL”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *