VTC16 | Trong bối cảnh quốc tế và khu vực, tình hình biển Đông ngày càng phức tạp, Dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 đã nhấn mạnh nhiệm vụ: Tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là mục tiêu tối thượng.
#daihoidang13 #xaydungdatnuoc
Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16)
* Đăng ký:
* Facebook:
* Website:
* Tổng Đài: 1900.6145
* Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/khoe-dep

admin

2 thoughts on “Xây dựng đất nước kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ | VTC16”

  1. Viêtnam sắp giàu hơn thằng china nên lũ bọn nó muốn ép nước mình cũng như thằng mỹ ép nó vậy.thằng china nó thấy nước mình có điều kiện thuận lợi để giàu nhất thế giới nhưng nước ta chưa khai thác được .

  2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền nghe tin đi rồi có ngày sáng mở mắt mở cửa ra thấy thằng giặc tàu đứng trước cửa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *