Xem như đồ chơi đến với cuộc sống! Video này nhắm vào trẻ em, kích thích trí tưởng tượng của họ với sự giúp đỡ của các đối tượng đầy màu sắc. Mỗi tập phim sẽ giúp trẻ phát triển tính sáng tạo và suy luận logic.

Visit our website for more Children’s Nursery Rhymes And Kids Videos.
============================================
Music and Lyrics: Copyright USP Studios™
Video: Copyright USP Studios™
============================================

Nguồn: https://maturegamerpodcast.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maturegamerpodcast.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *